2/2018.(III.20.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről.