Verseg új településfejlesztési koncepció és településrendezési eszközök véleményezési dokumentációjának közzététele, véleményeztetése

Megalapozó vizsgálatok

2021.04.19 13:27
1. Megalapozó vizsgálatok (szöveges munkarész).. 2. Telepulésszerkezeti vizsgálat 3. Területhasznalati vizsgálat. 4. Településstruktúra vizsgálat. 5. Beépítési és intézményvizsgálat. 6. Közművizsgálat - átnézeti térkép. 7. Vízellátási vizsgálat. 8. Csatornázási vizsgálat. 9. Villamosenergia...

Jóváhagyandó munkarészek

HÉSZ és szabályozási terv

2021.04.19 15:06
1. HÉSZ tervezet. 2. SZT-1 (belterület). 3. SZT-2 (külterület).  

Településszerkezeti terv

2021.04.19 15:02
1. Határozat-tervezet és mellékletei. 2. Településszerkezeti terv.  

Településfejlesztési koncepció

2021.04.19 13:52
Településfejlesztési koncepció tervezete.      

Alátámasztó munkarészek

Alátámasztó munkarészek

2021.04.19 15:51
1. Alátámasztó javaslatok. 2. Környezeti_értékelés. 3. Örökségvédelmi hatástanulmány.  

Terviratok

Terviratok

2021.04.19 16:11
1. Állami Főépítész kiegészítés-kérő tájékoztatása. 2. Pótlólagos vélemények 2020.08-10. hó. 3. Megismételt véleményezési anyagra beérkezett vélemények. 4. Válaszok.pdf (156,6 kB) Meghatalmazás. MEGHATALMAZÁS_2020 évre.      

Felzet

Felzet

2022.08.01 22:49
Felzet.